CLIMB@ MASALAN (DJUNGEL GYM AB) JÄSENSOPIMUKSEN EHDOT

1. JÄSENYYS

jäsenyyden haltijan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Mikäli haltija on alaikäinen, sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista.

1.1. Avainkortti on henkilökohtainen.
Henkilöllisyys tarkistetaan avainkorttia lunastettaessa. Tiloissamme on
käytössä nauhoittava kameravalvonta. Asiakas vastaa siitä, että muut henkilöt
eivät pääse käyttämään hänen avainkorttiansa tai PIN-koodiaan.

2. MAKSUT

Lasku toimitetaan asiakkaalle/maksajalle e-laskulla tai sähköpostitse. Viivästyskorko määräytyy korkolain
mukaan. Muistutus-/perintälaskut tulevat Visma perintä- ja muistutuspalvelusta.
Asiakas vastaa itse muistutuksista ja perinnästä aiheutuvista kuluista.

2.1. E-laskun käyttöönotto tapahtuu verkkopankissa, jossa valitaan e-lasku ja etsitään laskuttajaksi Djungel Gym Ab (Climb@ Masala). Asiakas on itse vastuussa e-laskusopimuksen teosta määräaikaan mennessä. Visma lähettää ohjeet e-laskuun siirtymiseen ensimmäisen
laskun yhteydessä. Huomioithan, että mikäli et tee e-laskusopimusta, perimme 5€ laskutuslisän /kk tulevissa laskuissa.

2.2. Asiakas sitoutuu
ilmoittamaan viipymättä palveluntuottajalle kirjallisesti muutokset yhteys- ja laskutustiedoissaan. Asiakas vastaa ylimääräisistä perintä- ja käsittelymaksuista ja muista perimiskuluista, jotka aiheutuvat virheellisistä yhteistiedoista.

2.3. Oikeus palvelujen käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu vasta, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, on palveluntuottajalla oikeus irtisanoa sopimus
yksipuolisesti. Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta.

2.4. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Opiskelija- ja eläkeläishinnan edellytyksenä on palveluntuottajan hyväksymän voimassa olevan opiskelija- tai eläkeläiskortin esittäminen. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa kortin kuukausimaksu normaalihintaiseksi,
mikäli oikeus opiskelijahintaan tai muuhun palveluntuottajan myöntämään alennushintaan päättyy sopimuksen voimassaoloajan aikana. Opiskelijakortti tulee esittää vuosittain.

3. SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Ohjelman/tuotteen kesto on 12 kuukautta. Sitovan 12 kuukauden jakson jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen viimeistä
suoraveloituspäivää.

3.1. Jäsenyydet tulee irtisanoa kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@climbat.fi tai asiakaspalvelussa.

4. ENNAKKOMAKSU JÄSENYYS

Ennakkoon maksettavien 12 kuukauden sopimuksien maksettuja rahoja ei hyvitetä. Sopimusta ei voida irtisanoa ennen sovittua 12 kuukautta.

5. YLEISET EHDOT

Jäsenominaisuuden omaavat tuotteet mahdollistaa liikkumisen Climb@ Masalan tiloissa Joo.Arenan aukioloaikojen mukaisesti.

5.1. Palveluntuottajalla on oikeus ottaa suoritustilat tilapäisesti omaan käyttöönsä. Mahdollistenmuutosten tapahtuessa, ei palveluntuottajalla ole hyvitys- tai korvausvelvollisuutta.

5.2. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan viimeistään 3 kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

5.3. Arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten vastaavien viranomaismaksujen aiheuttamat hintamuutokset voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta kaikkiin sopimuksiin.

5.4. Climb@ Masala varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille3 kuukautta ennen
muutosta.

5.5 Jäsenyyden haltija tulee hyväksyä Climb@ Masalan kiipeilykeskuksen säännöt ja käyttöehdot erikseen sivuilla climbat.fi